Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoskie Centrum Informacji z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Batorego 2 reprezentowane przez Dyrektora;
- z inspektorem ochrony danych Bydgoskiego Centrum Informacji można się kontaktować pod adresem iod@um.bydgoszcz.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w celu przesyłania subskrybowanego przez Panią/Pana newslettera turystycznego.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera (do czasu rezygnacji z subskrypcji), z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;