św. Nepomucen | rzeźba w Bydgoszczy

W pobliżu Katedry Bydgoskiej bystry obserwator dostrzeże wolnostojącą rzeźbę św. Jana Nepomucena z XVIII w., świętego, który miał chronić przed powodzią. Jest to jedna z najstarszych wolno stojących rzeźb św. Jana Nepomucena w północnej Polsce.

Nie są znane dokładnie wczesne dzieje figury. Jej istnienie po raz pierwszy wzmiankuje wizytacja parafii bydgoskiej w 1745 r., a zatem wykonanie posągu można odnosić do pierwszych lat po kanonizacji kapłana, dokonanej w 1729 r. Pierwotnie figura była umieszczona po południowej stronie prezbiterium kościoła farnego, na czynnym do początku XIX wieku cmentarzu parafialnym.

Zobacz również:

-->> Katedra Bydgoska

-->> Rzeźby i pomniki w Bydgoszczy