Niedawno (we wrześniu 2020r.) roku fasada budynku, w którym mieści się Centrum Informacji Turystycznej (ul. Batorego 2, a właściwie wejście od ul. Niedźwiedzia 1) została przyozdobiona nowym, stalowym, stylizowanym szyldem. Za jego projekt odpowiada Traffic Design, a za realizację: Kowalex. Mamy nadzieję, że dzięki tej zmianie łatwiej do nas traficie, a sama forma jest na tyle estetyczna, by pozytywnie wpisywać się w zachodzące w obrębie Starego Rynku zmiany.

Dla nas, pracowników Bydgoskiego Centrum Informacji, jest to także okazja, by przedstawić interesującą historię tego miejsca - po raz kolejny w nowej odsłonie.

Szyld zamontowany w 2020 roku na elewacji siedziby centrum informacji turystycznej w Bydgoszczy

 

Historia kamienicy przy ul. Batorego 2 

W XVIII w. kamienica pełniła m.in. funkcję urzędu pocztowego. Potwierdza to dokument z 1751 r., w którym mowa jest o sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy północno-wschodniej pierzei ulicy Pocztowej. Opis budynku pozwala na jego dokładną lokalizację, tj. w rejonie narożnika dzisiejszych ulic Niedźwiedzia i Batorego. Według innego źródła (opracowania historycznego dot. Starego Rynku; sporządzonego na podstawie archiwalnych akt gruntowych i budowlanych miasta Bydgoszczy) - pierwsza wzmianka o kamienicy frontowej pochodzi z r. 1761. Była ona piętrowa i podpiwniczona. W XVIII w. właścicielem parceli (obecnie ul. Niedźwiedzia 1/Batorego 2) był sam burmistrz, Michał Ossowski, właściciel browaru i jego żona Zuzanna.

Mówiąc o historii budynku można z całą pewnością stwierdzić, że w miejscu tym kwitł handel. W XIX w. jako właściciele parceli pojawiają się kupcy, m.in. od 1881 r. Theodor Thiel. (Wiemy, że wybił on duże, sklepowe okno wystawowe ze sklepowymi drzwiami na parterze kamienicy frontowej). Następnie, od 1886 r. - kolejni właściciele - Otto Neumann i Ernst Knitter. Z publikowanych w różnych źródłach reklam dowiadujemy się, że przedsiębiorstwo Neumann & Knitter istniało prawdopodobnie od 1882 r. aż do lat 40-tych XX w. W 1945 r. mowa jest już o Spółdzielczych Składach Artykułów Technicznych i Żelaznych, m.in. pod adresem - Niedźwiedzia 1.

Szyld zamontowany w 2020 roku na elewacji siedziby centrum informacji turystycznej w Bydgoszczy

Punkt na przestrzeni lat oferował m.in. wyroby z żelaza, stali i mosiądzu, uchwyty do tokarń, wiertarki elektryczne i ręczne. Był tu skład żelaza, wszelkiego rodzaju narzędzi i sprzętów kuchennych, artykułów technicznych, półfabrykatów metalowych, olejów i smarów.

[W kracie osadzonej w nadświetlu drzwi wejściowych budynku od strony ul. Batorego widnieją inicjały N & K upamiętniające kupców, właścicieli nieruchomości, którzy w 1886 r. dokonywali jej prze-i rozbudowy]

Interesujące jest jedno z ogłoszeń reklamowych Neumann & Knitter (z 1942 r.). Hasło reklamowe brzmi: Gutes Werkzeug, halbe Arbeit! Dobre narzędzie, połowa pracy! My jesteśmy tego samego zdania, hasło jest niezmienne od lat - Dobre narzędzie, to - połowa pracy! Zapraszamy zatem Was do skorzystania z naszych narzędzi, odwiedzenia strony internetowej [www.visitbydgoszcz.pl] oraz - najważniejsze - bezpośredniego kontaktu z nami w celu uzyskania informacji o mieście Bydgoszczy i jego atrakcjach turystycznych.

 

Szyld zamontowany w 2020 roku na elewacji siedziby centrum informacji turystycznej w Bydgoszczy

 

Informacje m.in. na podstawie:

Winter Piotr, Dawne bydgoskie budynki pocztowe i z pocztą związane [w:] Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, z. 2, Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy 1997.
Dzieje parceli - ul. Niedźwiedzia 1/Batorego 2, oprac. Lech Łbik. Bydgoskie Centrum Informacji dziękuje Pani Bognie Derkowskiej-Kostkowskiej z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy za udostępnienie opracowania.
Bydgoszcz. Informator z planem miasta i spisem urzędów, 1945

Zobacz również:

-->> Kontakt - Informacja Turystyczna

-->> Poznajemy Stare Miasto