Stare Miasto, Bydgoszcz

Od południa w stronę morza wędrowali dwaj bracia: Byd i Gost. Mijali łąki, jeziora, lasy, wzniesienia, doliny i bagna.

Podróż zdawała się nie mieć końca. Byd szukał gęstych lasów, żeby łatwo materiał na budowę osady było pozyskać. Gost z kolei poszukiwał rzeki zasobnej w ryby i na tyle dużej, by gród przed najazdem wrogów chroniła. Po wielu dniach, gdy ich oczom ukazała się rzeka Brdą nazywana, bracia wędrówkę postanowili zakończyć. Lasy były tutaj dorodne niezwykle, a jeziora rozrzucone między łąkami licznie. Przez krainę przebiegały również drogi łączące północ z południem i wschód z zachodem. Miejsce było dogodne, założyli więc tutaj gród, który nazwali od połączonych imion Bydgost.

 

Inne Legendy:

Legenda o Angelice

Legenda o diabełku Węgliszku

Legenda o Kacie

Legenda o Panu Twardowskim

Legenda o skarbie na Wyspie

Legenda o Łuczniczce