Na wystawie zaprezentowana będzie część kolekcji współczesnego polskiego malarstwa i grafiki im. Tadeusza Brzozowskiego Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy stanowiącej depozyt Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Pokazane zostaną dzieła pozyskane przez Andrzeja Szwalbe.
inherencja szwalbe
Towarzyszyć im będą improwizacje muzyczne nagrane podczas projektu edukacyjnego „Muzealne Partytury” w 2017 r. Zadanie to muzeum realizowało we współpracy z bydgoską Filharmonią Pomorską i Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy (dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Pokaz uzupełnią archiwalne fotografie.
Celem organizowanej wystawy jest udostępnienie publiczności dzieł sztuki będących fragmentem kolekcji Andrzeja Szwalbego, promocja dokonań wybitnego bydgoszczanina na niwie lokalnej kultury oraz włączenie się w program wydarzeń związanych z Rokiem Andrzeja Szwalbego.
kuratorki wystawy: dr Anna Nadolska, dr Monika Kosteczko-Grajek

Czas: 09.11.2023 - 31.03.2024
Miejsce: Galeria Sztuki Nowoczesnej

Zobacz również:

-->> Muzea i Galerie w Bydgoszczy

-->> Bieżące wystawy w Bydgoszczy