Na początku sierpnia 1923 roku powstało dzisiejsze Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wówczas jako Muzeum Miejskie. Mieściło się w budynku byłej Miejskiej Kasy Oszczędnościowej przy Starym Rynku 2. Specjalna jubileuszowa wystawa opowie o 100 latach dzielenia się kulturą i nie tylko wyłącznie w kronikarskim porządku.
100 lat dzielenia się kulturą – na trzech piętrach.
terazniejszosc czasu
Dokładnie sto lat temu, 5 sierpnia 1923 roku, otwarto w naszym mieście nową placówkę kulturalną, która działa do dziś. Pierwszym dyrektorem magistrat mianował ks. Jana Kleina, który uporządkował zbiory gromadzone dotąd przez Towarzystwo Historyczne Obwodu Noteckiego, przechowywane na chórze poklasztornego kościoła Klarysek.
Ten historyczny fakt MOB będzie świętował 21 września br., wystawą czasową na trzech piętrach Galerii Sztuki Nowoczesnej, ekspozycją podzieloną na dziesięć odsłon, ukazujących kolejne dekady funkcjonowania bydgoskiej instytucji oraz następujących w niej zmian. A wszystko to przedstawione na tle społeczno-historycznym regionu, Polski i świata.
– Układ wystawy nie będzie tylko chronologiczną narracją, nawiązującą w do historii muzeum, choć nie pominiemy wielu lat istnienia pewnych elementów – powiedział dr Wacław Kuczma dyrektor muzeum. – Koncentrujemy się raczej na emocjonalnym i wrażeniowym obrazie wartości, którą posiada w sobie ta stuletnia, bydgoska instytucja. Artefakty, nasze zbiory opowiedzą ciekawą i pełną zdarzeń przestrzeń stu lat. Odniesiemy się do jej znaczenia i rangi w historii Regionu Kujawsko-Pomorskiego, naszego kraju, a może i Europy. Badania prowadzone przez pracowników muzeum dotykają poza regionalnej przestrzeni. Nie istniejemy przecież w próżni. Zanurzamy się w otchłani wielokulturowości, przenikania i kształtowania intelektualnego.
Dyrektor Kuczma zapowiada też w ramach wystawy „zestawienie siły odziaływania sztuki współczesnej, dawnej ze zjawiskami urodzonymi w prehistorii”. Prezentacja kolejnych dziesięcioleci będzie utrzymana w podobnej konwencji, zmienne będą proporcje ukazanych zagadnień, zgodnie z procesem rozwoju instytucji. Pokaz ma układ chronologiczno-problemowy, który pozwala odbiorcy wybrać rodzaj narracji.
Jedną z koncepcji jest zwrócenie uwagi na najcenniejsze i najciekawsze muzealia, które w kolejnych latach budowały kolekcje z zakresu historii, sztuki dawnej i współczesnej, archeologii, numizmatyki, rzemiosła artystycznego, etnografii, muzyki, historii techniki oraz medycyny i farmacji. Kolejna prezentuje najbardziej znaczące wydarzenia w dziejach Muzeum na tle społeczno-historycznym miasta, regionu, Polski i świata. Pokazujemy ewolucję instytucji bazującej na potencjale przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Muzeum powstało i istnieje dzięki zaangażowaniu wielu osób. Począwszy od pasjonatów, poprzez darczyńców, pracowników, naukowców, artystów, twórców ludowych, społeczników, a kończąc na odwiedzających wystawy gościach.
W aranżacji plastycznej uwzględniono problematykę i estetykę każdej dekady. Dla przykładu – okres 1983-1992 był to czas transformacji politycznej i olbrzymich przemian społecznych i gospodarczych. Dla muzeum ważnym wówczas wydarzeniem było powołanie w 1986 roku Działu Etnografii. Podjęto decyzję o zgromadzeniu jak najpełniejszego zestawu przedmiotów prezentujących najważniejsze dziedziny tradycyjnej kultury ludowej Pałuk, Kujaw, Kociewia, Borów Tucholskich, Krajny i Kaszub oraz współczesną twórczość ludową i naiwną szeroko rozumianą. Dlatego aranżacja tej przestrzeni zostanie podkreślona barwami czerwieni i błękitu – kolorów regionu Kujaw.
– Obecnie nasze muzeum staje się instytucją wielokontekstową, a skoro tak, to siłą rzeczy wystawę przygotowali kuratorzy z różnymi doświadczeniami zawodowymi; począwszy od nestorów, poprzez kustoszy tworzących instytucję w ostatnich kilku dekadach, aż do młodych asystentów i adiunktów – podkreśla dyrektor Kuczma. – Serdecznie zapraszam od obejrzenia naszej niezwykłej historii będącej częścią bydgoskich dziejów.
Muzeum posiada 9 obiektów/budynków, 4 działy zbiorotwórcze, 13 pracowni i galerii zbiorotwórczych, 50 czynnych inwentarzy zbiorów i niemal 150 tys. eksponatów. W zespole muzealnym pracuje 87 osób. Rocznie odwiedza instytucję ok. 100 tys. gości.
Kurator wystawy: dr Wacław Kuczma
Kuratorzy poszczególnych „dekad” historii MOB: Józef Łoś (1923 – 1932), Kornelia Pawlak-Zaborowska (1933 – 1942), Anna Kaszubowska (1943 – 1952), Kamil Ściesiński, Gabriela Frischke (1953 – 1962), Barbara Chojnacka (1963 – 1972), dr Anna Nadolska (1973 – 1982), Anna Kornelia Jędrzejewska (1983 – 1992), dr Monika Kosteczko-Grajek (1993 – 2002), Łukasz Stachowiak, Sławomir Dolata (2003 – 2012), Monika Leśniak-Skocka, dr Krzysztof Piotr Jarzęcki, dr hab. Wojciech Ślusarczyk (2013 – 2022)

Czas: 21.09.2023 – 31.03.2024
Miejsce: Galeria Sztuki Nowoczesnej

Zobacz również:

-->> Muzea i Galerie w Bydgoszczy

-->> Bieżące wystawy w Bydgoszczy